Συνδέσεις καυστήρων

Αυτονομίες Καυστήρων

Ηλεκτρολόγοι Ηράκλειο – Αποστολάκης Αντώνης

Μπορούμε να αναλάβουμε τη σύνδεση καυστήρα κάθε είδους είτε οικιακού είτε επαγγελματικού χώρου αξιόπιστα και γρήγορα. Οι ηλεκτρολόγοι μας μπορούν να αναλάβουν από μία απλή συνδεσμολογία ενός απλού καυστήρα μέχρι μία πολύπλοκη σύνδεση όπως έναν πίνακα αυτονομίας διαμερισμάτων. Είμαστε σε θέση να επισκευάσουμε και να συντηρήσουμε  την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του καυστήρα σας.