Πιστοποιητικά σχέδια ΔΕΗ

Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Ηλεκτρολόγοι Ηράκλειο – Αποστολάκης

Οι έμπειροι ηλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι μας είναι σε θέση να εκδώσουν το πιστοποιητικό ΔΕΗ που χρειάζεστε. Μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης και με τη χρήση πιστοποιημένων οργάνων, προχωρούμε στη δημιουργία των απαιτούμενων σχεδίων ΔΕΗ αλλά και στην έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων:

Αίτηση ηλεκτροδότησης

Δήλωση-εξουσιοδότηση καταναλωτή και εγκαταστάτη

Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης

Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ

Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 348

Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

Σχέδιο κάτοψης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Σχέδιο ηλεκτρολογικού
πινάκα

Ετοιμάζουμε το πιστοποιητικό ΔΕΗ του χώρου σας στην καλύτερη τιμή της τοπικής αγοράς. Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας.

Αν βρείτε χαμηλότερη τιμή έκδοσης πιστοποιητικού, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ακόμα καλύτερη (εγγύηση χαμηλότερης τιμής).

Μετρήστε τις ασφάλειες του ηλεκτρολογικού σας πίνακα και των υποπινάκων, αν τυχόν υπάρχουν για να λάβετε μια εκτίμηση για το κόστος του επανελέγχου και την έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Απαντήστε μας στο παρακάτω link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ